Liên hệ

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây để liên hệ với chúng tôi .

CÔNG TY TNHH Dược phẩm Kim Hoàng Ân

Km21 Quốc Lộ 5, Chợ Đường Cái, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221.987.202 / 0974.113.863
contact@kimhoangan.com
Thời gian làm việc từ 8h->17H từ thứ 2-> thứ 6