Liên hệ

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây để liên hệ với chúng tôi .

CÔNG TY TNHH Dược phẩm Kim Hoàng Ân

Thôn Hành Lạc, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221.987.202 / 0913.258.660
contact@kimhoangan.com
Thời gian làm việc từ 8h->17H từ thứ 2-> thứ 6